Национален Айкидо Съюз - Айкикай България
Директен представител за България на Aikido World Headquarters
(Световна Айкидо Централа, Токио, Япония)
КАКВО Е АЙКИДО?
      Айкидо е японско бойно изкуство създадено и развито в началото на XX век от Морихей Уешиба ( 1883-1969 ). Той го е развил и синтезирал от различни бойни изкуства, които изучавал като млад.      Айкидо e съвременна форма за развитие на духа и тялото, основаваща се на традиционните методи за самозащита на древните самураи. Чрез физически упражнения, изучаването на техники и медитация, практикуващият изгражда характера си, придобива нови познания, полира своята мисъл и действие с многократни повторения на движенията като се учи да се движи в хармония с партньора. Целта на тренировката, нe e насилствено разрешаване  на конфликти, а усъвършенстване на физическите и  духовни качества на личноста. Неговата философия е  философия на хармонията във всичките и измерения.           Айкидо е едно от най-сложните и изтънчени бойни изкуства - ефективно учение за развитие, интеграция и хармонизация на всички човешки сили. Методите на Айкидо дават възможност за развитие и усъвършенстване на физическите, умствените и духовните ценности на личността. To е средство за помирение, за даване на закрила ,за себеусъвършенстване, а не средство за придобиване на физическо и техническо надмощие над другите човешки същества.    В превод Айкидо означава метод или път ( ДО ) за координация и хармония ( АЙ ) на умствена енергия ( КИ ). Следователно смисълът на думата Айкидо е : Път по който се постига съгласуваност и хармония между физическата и умствената енергия.          Айкидо е бойно изкуство в което се е запазила традицията да не се провеждат състезания, защото то е създадено като бойно изкуство с отбранителен характер, без агресия и нападение. То се използва когато агресията, нападението са срещу нас и благодарение на движенията и техниката в Айкидо отвеждаме тази сила и енергия към самия атакуващ без да го нараняваме, а единствено го обездвижваме и контролираме.        Айкидо може да се използва за възпитание на децата, двигателна култура на учениците, за усъвършенстване бойната и психическа подготовка на полицаи, военни и охранители, а също така и за разтоварване от напрегнатото ежедневие. Практикуването му няма ограничения за възраст, пол и етническа група.